Wyszukaj w serwisie

Zakrzów - 11.7042 ha

Numer ewidencyjny działki 366/15
Rodzaj działki niezabudowana
Powierzchnia/liczba działek 11.7042 ha
Adres Zakrzów
Właściciel Agencja Nieruchomości Rolnej
Dane adresowe zgłaszającego Agencja Nieruchomości Rolnej
ul. 1 Maja 6
45-068 Opole
tel.: 77/4801460
tel.: 77/4801471
e-mail:
Osoba do kontaktu Ireneusz Smal
Sytuacja prawna uregulowana
Nr KW OP1K/00041518/4
Miejsce KW Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Zabudowania brak
Media tak
Dostęp do komunikacji tak
Przeznaczenie Teren usług sportu i rekreacji, z przeznaczeniem podstawowym pod wielofunkcyjny zespół teronowych urządzeń sporotowych i rekreacyjnych sportu kwalifikowanego i powszechnego, w tym szczególnie terenowe urządzenia treningowe, konkursowe i rekreacyjne dla sportów jeździeckich, wchodzące w skład olimpijskiego ośrodka sportowo - szkoleniowego, oraz urządzenia sportów powszechnych oraz teren obsługi ruchu turystycznego, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty obsługi podróżnych (hotel, motel) z towarzyszącymi usługami gastronomii, rozrywki, rekreacji i handlu
Preferencje Obiekty usług rozrywki, rekreacji i sportu powszechnego, obiekty usługowe, administracyjne, pomocniczo gospodarcze i techniczne, obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu (targi, koncerty, zabawy...), baza hotelowa.
Forma sprzedaży przetarg
Cena Cena przetargowa