Zakrzów - 11,3552 ha

Numer ewidencyjny działki 366/5
Rodzaj działki zabudowana
Powierzchnia/liczba działek 11,3552 ha
Adres Zakrzów
Właściciel Agencja Nieruchomości Rolnej
Dane adresowe zgłaszającego Agencja Nieruchomości Rolnej
ul. Krawiecka 7
47-300 Krapkowice
tel.: 077 487-51-50
fax: 077 487-51-50
e-mail:
Osoba do kontaktu b.d.
Sytuacja prawna nieuregulowana
Nr KW brak
Miejsce KW b.d.
Zabudowania tak
Media b.d.
Dostęp do komunikacji tak
Przeznaczenie Teren usług sportu i rekreacji z przeznaczeniem podstawowym pod wielofunkcyjny zespół terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych sportu kwalifikowanego i powszechnego, w tym szczególnie terenowe urządzenia treningowe, konkursowe i rekreacyjne dla sportów jeździeckich, wchodzące w skład olimpijskiego ośrodka sportowo- szkoleniowego, oraz urządzenia sportowe sportów powszechnych
Preferencje Usługi wspomagające powyższe przeznaczenie
Forma sprzedaży przetarg
Cena Cena przetargowa