Wyszukaj w serwisie

120 lat OSP Polska Cerekiew

Dnia 18 sierpnia 2007 roku w Polskiej Cerekwi odbyła się uroczystość 120-lecia tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym wszyscy zebrani przemaszerowali wraz z zaprzęgami sikawek konnych na tutejsze boisko sportowe, gdzie odbyły się Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. Całą uroczystość zakończono zabawą taneczną.
 

 

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg

 

 

Z istniejących zapisków wynika, że OSP została powołana 11 września 1887 roku, a założycielami i pierwszymi członkami straży byli między innymi : Rolnicy - Jakub Scheit i Józef Dastik - pracownik majątku ziemskiego Vogel oraz mistrz stolarski Józef Weirauch. Ochotnicza Straż Pożarna dysponowała wówczas jedynie prymitywną sikawką ręczną, posiadała kilkanaście metrów węża, oraz hełmy, toporki i inny drobny sprzęt pożarniczy. Wszystko to było przechowywane w pomieszczeniach prywatnych poszczególnych strażaków. W roku 1910 zakupiono sikawkę konną, która obecnie jako cenny zabytek nadal jest w posiadaniu tutejszej OSP. Aktualnie jest wykorzystywana wyłącznie w okresie zawodów sikawek konnych. W 1932 r. została ukończona budowa remizy strażackiej, która do dziś jest siedzibą OSP.
Okres wojny negatywnie odbił się na kondycji straży, zniszczeniu i uszkodzeniu uległ sprzęt, obiekty i urządzenia pożarnicze, jak również potencjał ludzki, jednakże już w 1946 r. OSP reaktywowano. Działalność rozpoczęto od naprawy sikawki, kompletowania motopompy, oraz zbierania wszelkiego rodzaju sprzętu nadającego się do wyposażenia sekcji bojowej. Na początku lat 50 - tych OSP dysponowała już samochodem strażackim Star 20 typu GAM oraz 1 motopompą typu M-800, a także pewną ilością węży i innego sprzętu gaśniczego. W latach 60 - tych wymieniono samochód na GBAM typu Star 29 wraz z motopompą M-800 Po-3, a w roku 1975 OSP otrzymała dodatkowo jeszcze obecnie używanego "Jelcza" typu GCBA 6/32 wraz z radiostacją.

5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg

 
Po wielu staraniach w roku 2003 udało się zakupić nowy samochód GBA typu Star , a w rok później dodatkowo GLM typu Ford Transit. Oba pojazdy zakupiono z funduszy gminy, oraz dotacji z Zarządu Głównego Związku OSP RP. Ponadto w okresie minionych 10-ciu lat nasza OSP otrzymała wiele nowego sprzętu, między innymi: radiostacje samochodowe i nasobne typu Motorola, piły spalinowe do cięcia drewna i betonu, agregat prądotwórczy z reflektorami, pompę szlamową, zestaw do ratownictwa medycznego, zestaw hydrauliczny typu Lukas do ratownictwa drogowego, komplet ubrań typu UPS, oraz komplet nowych hełmów z chowanymi wizjerami. Całość sprzętu była finansowana z funduszy gminnych przy udziale 50-cio procentowej dotacji ze Związku OSP RP. Równocześnie modernizowano remizę wyposażając ją między innymi w hydrofor oraz instalację centralnego ogrzewania. Kolejna duża modernizacja nastąpiła w roku 1997, kiedy to remiza otrzymała obecny wystrój, oraz zainstalowano bramy podnoszone, węzeł sanitarny i pomieszczenie kuchenne, a także ogrzewanie elektryczne. W rok później zainstalowany został jako pierwszy w powiecie system alarmowania OSP drogą radiową, zmodernizowany w roku bieżącym przez dodanie modułu alarmującego indywidualnie strażaków poprzez wysłanie sms-ów o treści alarmowej. W roku 2000 doszło do połączenia z OSP Jaborowice, w wyniku czego został przejęty sprzęt użytkowany przez tą jednostkę, w tym samochód typu Żuk przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi, aktualnie przekazany do użytkowania OSP Wronin.
 
 
Aktualnie OSP liczy 25 członków czynnych, 30 wspierających oraz 30 członków sekcji młodzieżowej, w tym 10 dziewcząt i trzeba tu nadmienić, że jest to tendencja rozwojowa. W 80-tą rocznicę istnienia OSP otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo, który w 100 - tną rocznicę został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP.
   
Ważniejsze akcje, w których OSP brała udział to :
  • 1965 r. - walka z powodzią na terenie powiatu kozielskiego
  • 1971 r. - pożar rafinerii Czechowice-Dziedzice
  • 1971 r. - pożar młyna w Kietrzu
  • 1989 r. - pożar lasu w rejonie Kotlarni
  • 1992 r. - pożar lasu w rejonie Kuźni Raciborskiej
  • 1997 r. - powódź tysiąclecia - akcja ratunkowa prowadzona na terenie gmin Reńska Wieś i Cisek