Wyszukaj w serwisie

Klub Honorowych Dawców Krwi

1.jpeg Rozpoczął działalność 25 lat temu pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni "Cerekiew" w Ciężkowicach. Opiekunem Klubu jest Prezes Cukrowni "Cerekiew" Pan Paweł Kwiatkowski.. Od 25 lutego 1981 r. Klub rozpoczął działalność statutową. W tym czasie zarejestrowanych było 16 krwiodawców, którzy do chwili oficjalnej rejestracji oddali prawie 90 litrów krwi. Część honorowych krwiodawców ze względu na wiek i stan zdrowia zaprzestała już oddawania krwi. Zastępują ich nowi. Liczba honorowych członków Klubu wynosiła 25. Do weteranów krwiodawstwa w Polskiej Cerekwi należeli m.in. Eryk Ociepka, (który miał na swoim koncie 56 litrów oddanej krwi) oraz Adolf Schulwitz (który był pierwszym prezesem Klubu).

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym koła HDK przy Cukrowni "Cerekiew" z prezesury z powodu stanu zdrowia zrezygnował Adolf Schulwitz. Kierował on kołem od momentu jego powstania. Funkcję prezesa objął Andrzej Kocha. Zastępcą prezesa wybrano Karola Jeńskiego. Adolf Schulwitz został honorowym prezesem koła. Krwiodawcy w ciągu 25 lat oddali 700 litrów krwi, a w 2000 r. 40 litrów. Obecnie w kole działa 25 osób.