Gminny Związek Ludowe Zespoły Sportowe w Polskiej Cerekwi

W 2001 r. powstało Gminne Zrzeszenie LZS, figurujące pod tą nazwą do 2008 r. w ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu. W 2008 r. po złożeniu wnoisku Komitetu Załozycielskiego Klubu Sportowego został wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń pod numerem 2/2008 jako klub sportowy o nazwie Gminny Związek "Ludowe Zespoły Sportowe" w Polskiej Cerekwi. Celem Zrzeszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie gminy. Wśród zadań, jakie postawiło przed sobą jest między innymi promowanie i upowszechnianie sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, popularyzowanie higienicznego trybu życia, stwarzanie młodzieży utalentowanej sportowo możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu gminnym, działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie.

W skład Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS wchodzą:
  • Prezes - Jan Cieślak
  • Wiceprezes - Gerard Zwadło
  • Sekretarz - Dariusz Hamerlik