Honorowi obywatele Gminy Polska Cerekiew 2002

W 2002 roku Rada Gminy podjęła decyzje o nadaniu kolejnych Honorowych Obywatelstw Gminy Polska Cerekiew (Uchwała Nr XXVII/221/2002 z dnia 29.06.2002) następującym osobom:

1.jpeg

Księdzu Józefowi Respondkowi związanemu z Polską Cerekwią od 1977 roku bez reszty poświęcając się swym kapłańskim obowiązkom rozumianym w różnoraki sposób. Szczególna troską otoczył powierzoną mu świątynię, poddając ją remontom i zabiegom konserwacyjnym osobiście doglądając i wykonując wiele praz z należytą znajomością wymogów zabytkowej architektury. Rozumiał sprawy ludzi biednych i pokrzywdzonych przez los, spiesząc im z pomocą duchową i materialną dzieląc się własnymi skromnymi dochodami. Z dużym zaangażowaniem brał udział w życiu społecznym gminy - wygłaszał odczyty i projekcje, był z gminna społecznością w czasie różnych imprez, wystaw, świąt i uroczystości. Własne studia, zwłaszcza doktoranckie, ukierunkował tak, aby ich rezultat również służył mieszkańcom. Wydana w 1999 r. książka pt.: "Polska Cerekiew. Dzieje parafii i życia religijnego" jego autorstwa jest rezultatem wieloletniego trudu, dociekań i poszukiwań, a także dowodem przywiązania do ziemi. Ta obszerna monografia jest źródłem udokumentowanej wiedzy nie tylko o historii kościoła w czasie różnych zawirowań dziejowych lecz również obrazem życia społecznego i kulturalnego na przestrzeni wieków, dziejów rodów magnackich i prostego ludu, prawda i legenda o Cerekwickiej Ziemi. Przy niezwykłej skromności i sprowadzeniu do minimum potrzeb własnych ksiądz jest człowiekiem ogromnej i różnorakiej wiedzy wyznającym zasadę bezinteresownego służenia ludziom.

2.jpeg

Panu Rostislavowi Harazinowi - Staroście partnerskiej gminy Svetla Hora w Czechach.
Z Gmina tą w 1999 roku podpisano pakt o partnerstwie i od tego czasu Pan Harazin jest aktywnym propagatorem nawiązywania przyjaźni i partnerstwa pomiędzy naszymi gminami i ich mieszkańcami, a przede wszystkim ich sportowcami. Z jego inicjatywy następują wzajemne odwiedziny naszych mieszkańców, a tym samym nawiązywane są bezpośrednie kontakty.

Panu Andrzejowi Wojdzie - twórcy imprezy Dr Witt Art. Cup. Impreza ta, znana jako Jeździeckie Mistrzostwa Polski Środowisk Twórczych stanowi niebywałą promocję gminy. Wszystkie media, telewizja publiczna i nadawcy prywatni, prasa o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalna obszernie relacjonują imprezę. Dzięki inicjatywie i finansowemu wsparciu Mistrzostwa te stały się największa imprezą sportowo - kulturalna w gminie.