Honorowi obywatele Gminy Polska Cerekiew 1997

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi Uchwałą Nr XXI/136/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Polska Cerekiew następującym osobom:

1.jpeg

Pani Katarzynie Dowbor, która jest honorowym członkiem LKJ "Lewada" w Zakrzowie, współorganizatorem wielu sportowych i artystycznych przedsięwzięć podejmowanych przez Klub. Ogólnopolska telewizja dwukrotnie emitowała program "Apetyt na zdrowie" autorstwa p. Dowbor zrealizowany w Zakrzowie oraz dzięki jej staraniom nakręcono film dokumentalny o ujeżdżeniu. Obecność tej niezwykle popularnej prezenterki w wydarzeniach na naszym terenie przyciąga media nie tylko regionalne co stanowi ogromna promocję nie tylko gminy ale całego regionu.

Panu Stanisławowi Mroczko pełniącemu funkcję Prezesa Banku Spółdzielczego od 1976 roku. Przez wszystkie te lata pracy na terenie gminy przyczynił się poprzez udzielanie kredytów preferencyjnych i gospodarczych do rozwoju rolnictwa, w tym unowocześnienia parku maszynowego rolników z naszego terenu. Wykazuje również wiele zrozumienia dla potrzeb społecznych - pomaga finansowo szkołom i przedszkolom. Był również inicjatorem i fundatorem restauracji zegara basztowego w Polskiej Cerekwi.

2.jpeg


Panu Pawłowi Kwiatkowskiemu - prezesowi Cukrowni "CEREKIEW" w Ciężkowicach, który dołożył wielu starań, by ten jedyny zakład na naszym terenie utrzymał się na rynku cukrowniczym, a tym samym by zatrudnieni tam mieszkańcy naszej gminy nie stali się bezrobotnymi. Z jego inicjatywy prowadzona jest szeroka modernizacja cukrowni co rokuje dalsze funkcjonowanie fabryki. Wykazuje również szerokie zrozumienie dla potrzeb gminy, pomagając czy to finansowo, czy tez rzeczowo przede wszystkim Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi, przedszkolom, klubom sportowym.

3.jpeg

Panu Antonowi Harms - Burmistrzowi Gminy Rieste, z którą w 1994 roku podpisano pakt o partnerstwie. Od tego czasu Pan Harms jest niezwykle aktywnym propagatorem nawiązywania przyjaźni pomiędzy naszymi gminami, ich poszczególnymi mieszkańcami, a zwłaszcza młodzieżą. Z jego inicjatywy następują wzajemne odwiedziny naszych mieszkańców, a tym samym nawiązywane są bezpośrednie kontakty.