Złoty Florian 2014

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2014 roku wyróżnienie otrzymali:

Franciszek Jacek - od 1967 do 2000 roku to jest do chwili przejścia na emeryturę pracował w Polskiej Cerekwi jako:
• Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia – lekarz rodzinny
• lekarz szkolny gdzie sprawował opiekę medyczno – profilaktyczną nad uczniami szkoły w Polskiej Cerekwi i Zakrzowie
• lekarz zakładowy w Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach
• lekarz w pogotowiu ratunkowym w Kędzierzynie-Koźlu
Od swojego przejścia na emeryturę nadal pracuje w pogotowiu ratunkowym w Kędzierzynie Koźlu, a także przeprowadza badania z zakresu medycyny pracy.
Oprócz wykonywania obowiązków służbowych doktor Jacek od lat dziewięćdziesiątych jest bardzo zaangażowanym i aktywnym członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy, brał udział w wielu kontrolach i imprezach przeprowadzanych przez komisję.

Tomasz Kostrzewa - od 1 stycznia 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach. W latach 2004 – 2006 pełnił w tej cukrowni funkcję Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji. Jego działalność zawodowa nie przysłania mu spraw związanych ze środowiskiem lokalnym - Dyrektor Tomasz Kostrzewa wspiera cerekwicką szkołę, przedszkole, lokalne kluby sportowe, a także współpracuje z lokalnym samorządem i radami sołeckimi.