Złoty Florian 2005

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2005 roku wyróżnienie otrzymali:

 

Ks. Arnold Drechsler - współzałożyciel sieci Stacji Opieki Caritas a od 1991 dyrektor Opolskiej Caritas. Jest także współzałożycielem Hospicjium Domowego oraz Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Ksiądz Drechsler był osobiście bardzo zaangażowany w powstanie oddziału Caritas w Zakrzowie. W diecezji opolskiej działa największa w kraju sieć kościelnych placówek medycznych w postaci Stacji Opieki Caritas i Gabinetów Rehabilitacyjnych. Stało się tak za sprawą znaczącej pomocy zagranicznej, która na początku lat 90-tych napłynęła do naszej diecezji. Pomoc ta pozwoliła powołać do życia i wyposażyć wiele placówek słuzących pomocą wszystkim potrzebującym. Caritas Diecezji Opolskiej w przeciągu dwunastu lat zatrudnił w swoich placówkach blisko pół tysiąca pracowników etatowych. Oprócz pomocy z zagranicy Caritas Diecezji Opolskiej inicjuje wiele własnych przedsięwzięć i wszechstronnie usiłuje pomagać potrzebującym. Do najważniejszych obszarów, w którcy świadczona jest pomoc nalezą: 

Zakrzowski ośrodek Caritas, wyposazony jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, a zajęcia prowadzone są przez profesjonalnie przygotowany personel. Placówka cieszy się duza popularnością wśród okolicznych mieszkańców, którym jej funkcjionowanie znacznie ułatwia codzienne życie.

Mirosław Andrejczuk - Przez 15 lat pracy w policji na terenie naszej gminy dał się poznać jako wzorowy policjant oraz inicjator wielu działań na rzecz społeczności lokalnej. Z jego inicjatywy i dzięki umiejętnie prowadzonej współpracy z instytucjami oraz społecznością lokalna Gmina Polska Cerekiew zdobyła I miejsce w kraju w konkursie "Bezpieczna Gmina". Na wyróznienie zasługuje działalność profilaktyczna prowadzona z młodzieżą naszych szkół. Pomoc udzielona przez Mirosława Andrejczuk i jego podwładnych w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, eliminoawanie kryminogennych zachowań młodzieży a przede wszystkim dązenie do właściwego zagospodarowania jej czasu wolnego oraz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi -  przez cały okres działalności szkoła w sposób znaczący oddziaływuje na życie społeczne i kulturalne środowiska lokalnego. Jest placówką otwartą dla młodziezy i społeczności lokalnej. Osiąga bardzo dobre wyniki wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, co potwierdzają egzaminy zewnętrzne, których rezultaty plasują ją w czołówce szkół województwa. Jej mury opuściło ponad 1600 absolwentów, którzy z powodzeniem kontynuowali dalszą naukę i bez kompleksów wchodzili w dorosłe życie.

Andrzej Kocha - od wielu lat piastuje stanowisko komendanta Gminnego ochotniczych straży pożarnych. Dzięki temu, że jest zawodowym strażakiem w stanie spoczynku i posiada wiedzę fachową w tej dziedzinie, swoją misje wypełnia profesjonalnie. Dba o bezpieczeństwo przeciw pożarowe na terenie gminy. Dzięki jego działaniom ochotnicze straże pożarne doposażane są stopniowo w coraz bardziej nowoczesny sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Pozwala to na błyskawiczne działanie w czasie pożaru lub innych zagrożeń. Zbudował jako pierwszy w powiecie system alarmowania i łączności wśród strażaków, co skraca czas reakcji druhów do minimum. Jego wizja budowania własnego wewnetrznego systemu ochrony przeciw pożarowej pozwala mieszkańcom gminy czuć się bezpiecznie. Działalność społeczna Pana Andrzeja Kochy to nie tylko ochrona przeciw pozarowa, ale tekze organizacja zabezpiecznia przez strazaków imprez masowych, odbywających się na terenie gminy. Pan Andrzej Kocha jest wieloletnim czlonkiem Klubu honorowych dawców krwi na terenie gminy.