Złoty Florian 2009

W 2009r nie złożono żadnego wniosku o przyznanie wyróżnienia honorowego Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian"