Złoty Florian 2013

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2013 roku wyróżnienie otrzymali:

Pan Andrzej Lewczak - Przyczynił się do popularyzacji sportu w naszej gminie, skupił wokół siebie młodzież, która tworzy drużyny męskie i dziewczęce piłki nożnej. Trenując z młoda drużyną dziewczęcą, ma już duże osiagnięcia poprzez udział w rozgrywkach krajowych zdobywając drugie miejsce w Turnieju Orlika o Puchar Premiera. Pan Andrzej Lewczak będąc działaczem sportowym dba między innymi o wychowanie i rozwój fizyczny młodzieży, zapewnia spędzanie wolnego czasu w sposób czynny pełniąc rolę wychowawczą a jednocześnie promuje gminę w regionie.

 
Pani Małgorzata Sobota - Pełni funkcję sołtysa od 1987 roku i jest zaangażowaną osobą, która wykonuje samodzielnie dużo prac w czynie społecznym takich jak; dbanie o zabytkową kapliczkę, koszenie trawy, sadzenie kwiatów oraz dbanie o czystość wsi. Chcemy jej podziękować za powstanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw dla dzieci. Potrafi zdobyć pieniądze na festyny, remonty świetlicy a także wykorzystać każdą złotówkę z funduszu sołeckiego. Nasza długoletnia Pani sołtys cieszy się autorytetem wśród mieszkańców. Cenimy ją za jej troskę, zaradność, uprzejmość i jest wzorem do naśladowania.
 
Pani Anna Wieczorek - Jest emerytowaną nauczycielką. Przez 31 lat pracowała w wielu przedszkolach jako Dyrektor placówki. W latach 1990-1994 pełniła funkcję sołtysa wsi Zakrzów. Od 15-stu lat jest członkiem Zarządu Mniejszości Niemieckiej w Zakrzowie - pełni funkcję skarbnika. Dodatkowo od 10 lat prowadzi Koło Emerytów i Rencistów. Cieszy się dobrą opinią wśrod mieszkańców Zakrzowa, Sukowic, Steblowa a także Polskiej Cerekwi. Jako członek DFK i koła Emerytów i rencistów pracuje społecznie. Organizuje wiele imprez kulturalnych min. dożynki parafialne, spotkania opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Matki, na których spotykają się i bawią młodzi i starsi mieszkańcy. Pani Wieczorek jest osobą sumienną, godną naśladowania, bardzo lubianą i szanowaną. Zawsze służy pomocą i poradą osobom potrzebującym.
 
Państwo Łucja i Jerzy Wieczorek - Piekarnia Państwa Wieczorek to firma rodzinna z kilkudziesięcioletnią tradycją znana wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Zarówno pieczywo jaki i wyroby cukiernicze wyrabiane są z najwyższą starannością, z najlepszej jakości składników, w oparciu o dawne receptury. Tradycyjny kołocz śląski z "Piekarni Wieczorek" to jeden z najlepszych produktów promocyjnych naszej gminy, gdyż jego sława sięga daleko poza granice powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Obsługa licznych klientów piekarni prowadzona jest rzetelnie i w bardzo miłej atmosferze. Uważamy, że wyróżnienie tego profesjonalnego rodzinnego przedsiębiorstwa cieszącego się szacunkiem i sympatią mieszkańców gminy będzie nie tylko dowodem uznania, ale również inspiracją dla innych podmiotów gospodarczych.
 
Pani Maria Sobek - Była współorganizatorem wszystkich festynów organizowanych przez mniejszość dla mieszkańców naszej gminy. Od 1990 roku była zaangażowana przy remoncie budynku Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, nie szczędząc sił i swojego czasu pomagała przy tym budynku na co dzień. Podczas powodzi była zaangażowana przy obsłudze drużyn ratowniczych i służb technicznych. Pracowała również podczas koloni letnich organizowanych dla dzieci polsko-niemieckich organizowanych przez Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców. Była skarbnikiem przez wiele lat, za które nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia jak również była pomocnikiem dla organisty podczas odprawianych mszy w języku niemieckim. Była również członkinia Związku Śląskich Kobiet i przygotowywała różne imprezy takie jak jakrmark Bożonarodzeniowy, Kiermasz Wielkanocny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkanie opłatkowe Octoberfest osobiście wykonując różnego rodzaju robótki jak również piekąc ciasta. Przez wiele lat była członkinią zespołu śpiewaczego a potem chóru Bel Canto.