Złoty Florian 2012

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2012 roku wyróżnienie otrzymali:

 
Pan Erwin Fandrych - Jest historykiem amatorem, którego pasją jest tradycja i historia naszego terenu. Od wielu lat zbiera wszelkie informacje i wzmianki o ciekawych osobach i wydarzeniach z regionu. W oparciu o źródła opracował m.in. herb miejscowości Zakrzów. We współpracy z Fundacją Euro-Country z Zakrzowa udało mu się nam opublikować książkę jego autorstwa o historii Zakrzowa. Książka ta rozeszła się w prawie 1000 egzemplarzach, promując w ten sposób zasoby kulturowe i historyczne gminy Polska Cerekiew. Trzeba tutaj dodać, że publikacja ta została przygotowana przez Pana Fandrycha całkowicie nieodpłatnie. Jest osobą zaangażowaną w odkrywanie historii i tradycji terenu gminy Polska Cerekiew i w pełni zasługuje na uznanie i wyróżnienie.
 
Pani Brygida Piegsa - Jest bardzo zaangażowanym społecznikiem. Swoimi wypiekami i potrawami uświetnia każdą imprezę organizowaną na terenie Gminy Polska Cerekiew. Reprezentuje gminę i powiat kędzierzyńsko–kozielski na wszelkiego rodzaju konkursach pieczenia i gotowania. Oprócz w/w imprez Pani Brygida Piegsa zaangażowana jest w realizację prawie każdej innej imprezy organizowanej przez różne organizacje na terenie gminy. Jest osobą bardzo życzliwą, bezkonfliktową i zawsze chętną udzielić wszelkiej pomocy. Mieszkańcy gminy nie wyobrażają sobie przyjść na imprezę, na której nie będzie zawsze uśmiechniętej Pani Brygidy i jej wypieków czy potraw.
 
Pan Krzysztof Kudela – sołtys wsi Zakrzów. Funkcję sołtysa pełni od 2001 roku i jest zaangażowanym człowiekiem, który wykonuje samodzielnie dużo prac w czynie społecznym. W trosce o swoją miejscowość służy pomocą i poradą w każdej sprawie. Dlatego mieszkańcy cenią go za jego troskliwość, zaradność, uprzejmość i zgodnie stwierdzają że jest wzorem do naśladowania. Wyróżnia się nie tylko swą pracą, ale prowadzi również gospodarstwo rolne i jest przykładnym ojcem.
 
Pani Żaneta Skowrońska – zawodniczka Ludowego Klubu Jeździeckiego LEWADA
Od lat reprezentuje oraz promuje naszą gminę na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach w dyscyplinie ujeżdżania. Ta bardzo doświadczona i utalentowana zawodniczka w swojej karierze siedmiokrotnie stawała na podium Mistrzostw Polski Seniorów, w tym dwukrotnie zdobyła złoty medal. Wystąpiła w finale Mistrzostw Europy w Hagen (Niemcy) i zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata. Rokrocznie zdobywała czołowe miejsca podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni. Występowała również w małym finale Mistrzostw Świata Młodych Koni w Verden (Niemcy). W roku 2011 wykonała pierwszą normę olimpijską uzyskując wynik powyżej 65% w konkursie Grand Prix. Czołowa zawodniczka Lewady od lat jest Członkiem Polskiej Kadry Narodowej posiadającym pierwszą klasę sportową. Jako sportowiec jest osobą niezwykle pracowitą, sumienną i rzetelną. Systematycznie dąży do osiągnięcia zamierzonych celów, chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, dając tym samym dobry przykład młodzieży.
 
Pan Ryszard Szewior – Prezes Towarzystwa Sportowego UNIA Polska Cerekiew
Dzięki jego pomysłowi i inicjatywie w 1998 roku w Polskiej Cerekwi powstała drużyna olbojów. W rozgrywkach Wojewódzkiej  Ligi Olbojów drużyna ta plasuje się na wysokich miejscach. Oprócz aktywnego spędzania wolnego czasu pan Ryszard angażuje się wraz z zawodnikami do prac społecznych na rzecz poprawy stanu bazy sportowej a także samego boiska w Polskiej Cerekwi. Ponadto bierze czynny udział  w organizacji różnych innych imprez sportowych na terenie gminy. Aktywnie działa także na rzecz rozwijania stosunków partnerskich z gminami Rieste i Svetla Hora, z którymi ma nawiązane ścisłe kontakty i z którymi organizuje trójstronne zawody partnerskie.