Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew Złoty Florian