Złoty Florian 2010

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2010 roku wyróżnienie otrzymali:

Pani Barbara Puzik - za działalność społeczną. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką parafialnego festynu CARITAS organizowanego w Zakrzowie już od 1995 roku, który integruje i podnosi aktywność mieszkańców tej wsi. Każdego roku organizuje ona fanty na loterię podczas tego festynu. Przez cały rok szuka sponsorów, a przede wszystkim sama sponsoruje większość fantów na zakrzowską loterię. Dochód z festynu przeznaczony zawsze jest na działalność Parafialnego Zespołu CARITAS działającego w Zakrzowie.

Pani Krystyna Kamuzela - za działalność edukacyjną. Jako nauczyciel bardzo dbała o stworzenie swoim wychowankom jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju. Jako dyrektor przedszkola we Wroninie bardzo dbała o poprawę bazy dydaktycznej, jego funkcjonalność i stan techniczny. Na podkreślenie zasługuje jej zaangażowanie na rzecz współdziałania przedszkola ze środowiskiem oraz to, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zdobyła uprawnienie do nauki języka niemieckiego i z powodzeniem prowadziła go w swoim przedszkolu.

Pan Heinz Stronczyk - za działalność kulturalną. Po powstaniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim założył w Opolu Górnośląskie Towarzystwo Śpiewacze, które działa do dnia dzisiejszego. Przez wiele lat organizował i zdobywał środki finansowe na działalność chórów. Szczególnie upodobał sobie tutejszy chór BEL CANTO. Na jego zaproszenie chór kilkakrotnie koncertował w Niemczech, gdzie jest mocno przez niego promowany.