Złoty Florian 2003

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2003 roku wyróżnienie otrzymali:

Edeltrauda Harz - za zaangażowanie w życie społeczne w Polskiej Cerekwi, aktywne zajmowanie się Domem Kultury i organizację imprez.


Ksiądz Stefan Jenek - za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz aktywny współudział w powstaniu stacji Caritas w Zakrzowie.


Tadeusz Smykała - za wspomaganie rozwoju zawodowego współpracowników, dużą sprawność i talent organizatorski, dbałość o obiekty szkolne oraz realizację wielu zadań ze środków pozabudżetowych.

Klub Sportowy KS "ORZEŁ" Polska Cerekiew - Wieloletnie funkcjonowanie klubu to nie tylko sportowe sukcesy, dobre wyniki, czy emocje dostarczone kibicom. KS "Orzeł" poprzez swoją działalność stał się przede wszystkim ważnym animatorem życia społecznego na wsi. Obecnie jest już ważną instytucją dbającą między innymi o wychowanie młodzieży, wspierającą życie kulturalne i wypoczynek na wsi, promując gminę w regionie. Klub organizując imprezy sportowe i festyny dba o dobre kontakty z naszymi gminami partnerskimi oraz zaprzyjaźnionymi klubami sportowymi z zagranicy.