Złoty Florian 2002

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" ZA ROK 2002

W 2002 roku rada Gminy po raz pierwszy przyznała Honorowe Wyróżnienie Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian". Wyróżnienia te są przyznawane za wkład pracy na rzecz społeczeństwa i gminy.

Pierwszymi laureatami zostali:
Eryk Ociepka i Adolf Schulwitz - za działalność na rzecz ochrony zdrowia i działalność społeczną.
Engelhard Harz - za działalność gospodarczą i społeczną.
Krystyna Kościów - za działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury.
Andrzej Sałacki i Jan Cieślak - za działalność sportową.
Ksiądz Szczepan Wardenga - za działalność kulturalno-społeczną.
Jan Groeger - za działalność kulturalną.
Jerzy Pośpiech - za działalność społeczną.