Złoty Florian 2008

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2008 roku wyróżnienie otrzymali:

Pani Urszula Kochoń - za działalność samorządową. Od niemal dwudziestu pięciu lat z wielkim powodzeniem „sołtysuje” swej wsi i zasiada także jako radna w radzie gminy.

Fundacja Euro-Country - partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” - za działalność edukacyjną. Swym działaniem obejmuje wszystkie wiejskie gminy naszego powiatu, a obecnie także chęć przystąpienia do fundacji wyraża kilka gmin powiatu raciborskiego.