Złoty Florian 2004

HONOROWE WYRÓŻNIENIE GMINY POLSKA CEREKIEW "ZŁOTY FLORIAN" 

W 2004 roku wyróżnienie otrzymali:

Pani Wanda Moryl - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Polskiej Cerekwi - za duże osiągnięcia dydaktyczne, pedagogiczne i wychowawcze w pracy szkolnej oraz z młodzieżą tzw. trudną, sprawiającą problemy wychowawcze, a także za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego.

Pan Rajnold Raubal - prezes Klubu LZS "Fortuna" Witosławice - za dbałość o rozwój fizyczny młodzieży z terenu naszej gminy, która dzięki temu uzyskuje znaczne osiągnięcia nie tylko w rozgrywkach gminnych ale także w powiatowych i wojewódzkich. Wyróżniony był także jednym z inicjatorów, którzy doprowadzili do remontu świetlicy wiejskiej w Witosławicach, gdzie klub "Fortuna" ma swoja siedzibę. Oprócz tego, ze jest działaczem klubu, często zapewnia profesjonalną obsługę sekretariatu na zawodach sportowych na terenie gmin.

Cukrownia CEREKIEW S.A. w Ciężkowicach będąca największym zakładem przemysłowym na terenie gminy, należącym do Śląskiej Spółki Cukrowej z siedzibą we Wrocławiu. Cukrownia działa nieprzerwanie od 1870 roku dając pracę około 160 osobom, a sezonowo nawet 300 z terenu gminy i okolic. Dzięki życzliwości prezesa Cukrowni Pawła Kwiatkowskiego zakład jest od wielu lat sponsorem placówek oświatowych działających na terenie gminy. Oprócz Publicznej szkoły Podstawowej, także wielka pomoc (rzeczową i finansową), otrzymują Klub Sportowy "Orzeł" oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Powyższe osiągnięcia oraz to, że Zarząd Cukrowni (pomimo trudnych warunków naszej gospodarki) czyni wszystko by zakład utrzymać, a nawet go rozwijać, było podstawą wniosku o przyznanie honorowego wyróżnienia.

Gmina Rieste - Gmina Polska Cerekiew w dniu 2 maja 1994r. podpisała z Gminą Rieste w Republice Federalnej Niemiec porozumienie o nawiązaniu przyjacielskich stosunków majacych na celu wzajemne porozumienie, wymianę doświedczeń przez przedstawicieli róznych grup zawodowych, wymianę uczniów, sportowców, grup folklorystycznych i innych. Współpraca rozpoczęła się przyjazdem niemieckiego chóru "Cacilia" do  naszej gminy, gdzie odbyło się kilka koncertów. Kolejne kontakty to coroczna wymiana młodziezy - wzajemnie poznawanie się i nawiązywanie kontaktów. Co roku odbywa się tez wzajemne odwiedziny i wymiana doświadczeń samorządowych obu gmin. Emerytowane nauczycielki z Gminy Rieste prawie przez dwa lata uczyly nasza młodzież w Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi jezyka niemieckiego. Prawie co pół roku odbywa sie nauka jezyka niemieckiego przez dorosłych organizowana również przez emerytowanych nauczycieli z gminy Rieste. W 2001 roku zrodził się pomysł organizowania co roku w innej gminie trójstronnego turnieju oldbojów w piłce nożnej. Pierwszy taki turniej odbył się w 2002r w Polskiej Cerekwi, drugi w 2003 roku w naszej drugiej gminie partnerskiej w Svetle Horze w Czechach, trzeci odbedzie sie w tym roku w Rieste. Otrzymaliśmy w darze wyposażenie gabinetu dentystycznego.