Koncert Floriański 2002

1 czerwca 2002 roku w Ruinach Zamku w Polskiej Cerekwi odbył się drugi Wielki Koncert Floriański, na którym wystąpiła Orkiestra Symfoniczna i Chór Uniwersytetu Śląskiego.

Wtedy też po raz pierwszy zostały przyznane honorowe wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian" za ogromny wkład pracy na rzecz społeczeństwa i gminy. Laureatami zostali:
- Eryk Ociepka i Adolf Schulwitz - za działalność na rzecz ochrony zdrowia i działalność społeczną
- Engelhard Harz - za działalność gospodarczą i społeczną
- Krystyna Kościów - za działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury
- Andrzej Sałacki i Jan Cieślak - za działalność sportową
- Ksiądz Szczepan Wardenga - za działalność kulturalno-społeczną
- Jan Groeger - za działalność kulturalną
- Jerzy Pośpiech - za działalność społeczną