Koncert Floriański 2003

Kolejny Wielki Koncert Floriański miał miejsce 8 czerwca 2003 roku w ruinach zamku w którym wystąpili: Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, jako solista na skrzypcach grał Konstanty Andrzej Kulka.

Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Polska Cerekiew w trakcie Koncertu po raz kolejny wręczone zostały "Złote Floriany". W tym roku nagrodę otrzymali:

Edeltrauda Harz za zaangażowanie w życie społeczne w Polskiej Cerekwi, aktywne zajmowanie się Domem Kultury i organizację imprez;


Ksiądz Stefan Jenek za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz aktywny współudział w powstaniu stacji Caritas w Zakrzowie;

Tadeusz Smykała za wspomaganie rozwoju zawodowego współpracowników, dużą sprawność i talent organizatorski, dbałość o obiekty szkolne oraz realizację wielu zadań ze środków pozabudżetowych.

Klub Sportowy KS "ORZEŁ" Polska Cerekiew - Wieloletnie funkcjonowanie klubu to nie tylko sportowe sukcesy, dobre wyniki, czy emocje dostarczone kibicom. KS "Orzeł" poprzez swoją działalność stał się przede wszystkim ważnym animatorem życia społecznego na wsi. Obecnie jest już ważną instytucją dbającą między innymi o wychowanie młodzieży, wspierającą życie kulturalne i wypoczynek na wsi, promując gminę w regionie. Klub organizując imprezy sportowe i festyny dba o dobre kontakty z naszymi gminami partnerskimi oraz zaprzyjaźnionymi klubami sportowymi z zagranicy.