Koncert Floriański 2004

W niedzielę, 30 maja 2004 r. w ruinach zamku w Polskiej Cerekwi odbył się Wielki Koncert Floriański prowadzony przez Mariana Dachniewskiego z I Programu Polskiego Radia.

Gwiazdą wieczoru był Marek Torzewski, wzbudzający zachwyt zgromadzonej publiczności, która śpiewała wraz ze sławnym tenorem.

Podczas koncertu wręczono Adamowi Hanuszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polska Cerekiew za wielki udział w rozsławieniu Zakrzowa jako wyjątkowego ośrodka sportów jeździeckich w Polsce.

Jednym z punktów koncertu było również wręczenie Złotych Florianów, które decyzją Rady Gminy w tym roku otrzymali:

Wanda Moryl - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Polskiej Cerekwi za duże osiągnięcia dydaktyczne, pedagogiczne i wychowawcze w pracy szkolnej oraz z młodzieżą tzw. trudną, sprawiająca problemy wychowawcze, a także za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego.

Rajnold Raubal - prezes Klubu LZS "Fortuna" za dbałość o rozwój fizyczny młodzieży z terenu naszej gminy, która dzięki temu uzyskuje znaczne osiągnięcia nie tylko w rozgrywkach gminnych ale także w powiatowych i wojewódzkich. Wyróżniony był także jednym z inicjatorów, którzy doprowadzili do remontu świetlicy wiejskiej w Witosławicach, gdzie klub "Fortuna" ma swoja siedzibę. Oprócz tego, ze jest działaczem klubu, często zapewnia profesjonalną obsługę sekretariatu na zawodach sportowych na terenie gmin.

Cukrownia CEREKIEW S.A. w Ciężkowicach będąca największym zakładem przemysłowym na terenie gminy, należącym do Śląskiej Spółki Cukrowej z siedzibą we Wrocławiu. Cukrownia działa nieprzerwanie od 1870 roku dając pracę około 160 osobom, a sezonowo nawet 300 z terenu gminy i okolic. Dzięki życzliwości prezesa Cukrowni Pawła Kwiatkowskiego zakład jest od wielu lat sponsorem placówek oświatowych działających na terenie gminy. Oprócz Publicznej szkoły Podstawowej, także wielka pomoc (rzeczowa i finansową), otrzymują Klub Sportowy "Orzeł" oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Powyższe osiągnięcia oraz to, że Zarząd Cukrowni (pomimo trudnych warunków naszej gospodarki) czyni wszystko by zakład utrzymać, a nawet go rozwijać, było podstawą wniosku o przyznanie honorowego wyróżnienia.

Gmina Rieste - Gmina Polska Cerekiew w dniu 2 maja 1994r. podpisała z Gminą Rieste w Republice Federalnej Niemiec porozumienie o nawiązaniu przyjacielskich stosunków majacych na celu wzajemne porozumienie, wymianę doświedczeń przez przedstawicieli róznych grup zawodowych, wymianę uczniów, sportowców, grup folklorystycznych i innych. Współpraca rozpoczęła się przyjazdem niemieckiego chóru "Cacilia" do  naszej gminy, gdzie odbyło się kilka koncertów. Kolejne kontakty to coroczna wymiana młodziezy - wzajemnie poznawanie się i nawiązywanie kontaktów. Co roku odbywa się tez wzajemne odwiedziny i wymiana doświadczeń samorządowych obu gmin. Emerytowane nauczycielki z Gminy Rieste prawie przez dwa lata uczyly nasza młodzież w Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi jezyka niemieckiego. Prawie co pół roku odbywa sie nauka jezyka niemieckiego przez dorosłych organizowana również przez emerytowanych nauczycieli z gminy Rieste. W 2001 roku zrodził się pomysł organizowania co roku w innej gminie trójstronnego turnieju oldbojów w piłce nożnej. Pierwszy taki turniej odbył się w 2002r w Polskiej Cerekwi, drugi w 2003 roku w naszej drugiej gminie partnerskiej w Svetle Horze w Czechach, trzeci odbedzie sie w tym roku w Rieste. Otrzymaliśmy w darze wyposażenie gabinetu dentystycznego.