Wyszukaj w serwisie

Towarzystwo Przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste

1.jpeg
Towarzystwo przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste RFN Grupa inicjatywna w składzie 22 osób zarejestrowała dnia 17.09.1999 r. w Urzędzie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu stowarzyszenie zwykłe o nazwie Towarzystwo przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste RFN".2.jpeg
Towarzystwo realizuje cel określony w Regulaminie w szczególności poprzez:
wzajemne wizyty mieszkańców współpracujących gmin, wymianę doświadczeń w zakresie samorządu gminnego, upowszechnianie osiągnięć współpracujących gmin,
wymianę młodzieży, zapoznawanie się z tradycją kulturą i obyczajami współpracujących gmin, wymianą kulturalno - sportową.

3.jpeg
Celem Towarzystwa jest inicjowanie i wspieranie organizacyjne poczynań organów gminy a w szczególności Zarządu i jego Przewodniczącego w zakresie kontynuowania współpracy z gminą partnerską Rieste w Republice Federalnej Niemiec, jak również szukanie dróg do nawiązania kontaktów z innymi gminami krajów będących członkami Unii Europejskiej lub kandydujących do jej członkostwa.