Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie - zadanie fakultatywne ( 5.4 )

Zarządzeniem Nr 58/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. Wójt Gminy określił zasady szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

Pliki do pobrania: