Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno - ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom - zadanie obligatoryjne ( 4.1 )

Gmina Polska Cerekiew ma opracowane następujące strategiczne dokumenty rozwojowe :
  1. Uchwałą Nr XVI/136/2000 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 grudnia 2000r. przyjęto "Strategię rozwoju gminy Polska Cerekiew na lata 2000 - 2015". /treść - BIP AKTY PRAWNE Programy/
  2. Uchwałą Nr XIV/ 115/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 czerwca 2004 r. przyjęto Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew.
  3. Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 1 marca 2005 roku przyjęto wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Polska Cerekiew.

Wyżej wymienione dokumenty strategiczne opublikowane zostały na stronach internetowych urzędu : BIP AKTY PRAWNE Programy.

W trakcie pracy nad zadaniem 4.1 opracowano dwa dokumenty streszczające Strategię Rozwoju Gminy Polska Cerekiew oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew
Materiały zostaną dostarczone mieszkańcom w następujący sposób:
  • dystrybucja wersji papierowej, tak by w każdym gospodarstwie domowym znalazł się egzemplarz
  • wyłożenie w budynku urzędu , bibliotekach, tak by każda zainteresowana osoba miała możliwość zabrania ulotki
  • zamieszczenie na stronach internetowych urzędu - www.polskacerekiew.pl -Przejrzysta Polska oraz w BIP-ie AKTY PRAWNE - Programy.
Pliki do pobrania: