Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadanie obligatoryjne (3.1 )

W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła następujące uchwały:
  1. Uchwałę nr XXV/213/2005 w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  2. Uchwałę nr XXV/214/2005 w sprawie przyjęcia "programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r."

Pliki do pobrania: