Wyszukaj w serwisie

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego - zadanie obligatoryjne ( 2.1 )

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi został stworzony przez samych pracowników .
Kodeks został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu, został również umieszczony w Informatorze Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi Nr 5 z dnia 29 listopada 2005 r. oraz na stronach internetowych Gminy Polska Cerekiew.

Pliki do pobrania: