Wyszukaj w serwisie

Utworzenie punktu informacyjnego - zadanie fakultatywne ( 1.4 )

Od II półrocza 2004 r w urzędzie gminy był wdrażany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000. Jednym z celów jakościowych wdrożenia tego systemu było utworzenie Punktu Informacji dla Klienta.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu gminy. /wprowadzono do regulaminu zmiany dotyczący utworzenia Punktu Informacji dla Klienta i jego obsługi / treść zarządzenia BIP - Zarządzenia 2004r./

Punkt taki został utworzony w miesiącu lutym 2005r.w pokoju nr 17 na I piętrze urzędu gminy. Punkt jest obsługiwany przez pracownika z naboru wewnętrznego , który cechuje się wysoką znajomością urzędu i kompetencji poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy, a także wysokimi umiejętnościami w zakresie obsługi klienta.
Punkt Informacji dla Klienta został oznakowany i wyposażony w odpowiedni regał na którym umieszczone zostały karty usług wraz z załącznikami a także inne materiały wydawane przez urząd / informatory, książeczki takie jak : budżet gminy na 2005 r statuty sołectw, regulamin dostarczania wody i ścieków dla gminy , informator dla klienta oraz "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
Punkt został również wyposażony w kserokopiarkę.

6.jpeg 7.jpeg