Wyszukaj w serwisie

Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń oraz partnerstwo

Gmina Polska Cerekiew należy do następujących związków, stowarzyszeń i porozumień:

 

 

 

W ramach partnerstwa zarówno z gminą Rieste jak i gminą Svetla Hora zawarte zostały porozumienia. Głównym celem ujętym w tych porozumieniach jest:
Umożliwić powyższe powinny spotkania odbywane w ramach wymiany członków lokalnych samorządów, uczniów i młodzieży, sportowców, grup folklorystycznych, ludzi kultury a także w ramach wzajemnych odwiedzin mieszkańców.

Realizacja celów zawartych w porozumieniach ma swoje odbicie we:

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg

Gminy partnerskie: