Referaty i Samodzielne Stanowiska

 

 • Sekretarz Gminy - Urszula Golisz, pok. nr 16
  Zajmuje się sprawami związanymi z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu Gminy, w niektórych przypadkach działa w zastępstwie Wójta Gminy, poświadcza autentyczność podpisów, spisuje testamenty.

Referat Finansowy
W referacie załatwiane są sprawy związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych, księgowością podatkową, księgowością budżetową oraz płacami, realizacją rachunków i faktur, a także obsługą szkół.
 • Skarbnik Gminy - Maria Wieczorek-Juzwiszyn, pok. nr 24
  Nadzoruje pracę w referacie finansowym.
  • Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Alicja Bigos, pok. nr 4
  • Inspektor ds. księgowości podatkowej - Mariola Cebula, pok. nr 4 
  • Inspektor ds. księgowości budżetowej - Eryka Istel, pok. nr 24
  • Zastępca głównego księgowego - Urszula Baryla, pok. nr 24
  • Inspektor ds. księgowości budżetowej - Ilona Bujak, pok. nr 24
  • Młodszy referent ds. księgowości budżetowej, płac - Andrea Madeja, pok. nr 24
  • Inspektor ds. płac szkół i przedszkoli - Gabriela Domin, pok. nr 24
  • Inspektor ds. budżetowo - gospodarczych - Maria Komorek, pok. nr 12
   Pracownik zajmuje się sprzedażą znaczków skarbowych, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłat należności, zaopatruje Urząd w materiały i druki.

Samodzielne stanowiska

          Przyjmuje w każdy czwartek od godz. 12.00 do godz. 15.00.
          Świadczy pomoc prawną związaną z funkcjonowaniem Urzędu, a także
          udziela porad prawnych mieszkańcom gminy.