Sołectwa

Sołectwa wchodzące w skład Gminy Polska Cerekiew: