Wronin

Sołtys Krystian Składny
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 258
Powierzchnia 738 ha

 

Wronin pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1294 roku jako WRANOW, od 1531 r. – WRONIN, nazwa wywodząca się od nazwy osobowej „wrona”. Powstał jako folwark w już istniejącym układzie przestrzennym „ulicówki”. Do dzisiaj dobrze zachował się ulicowy układ przestrzenny i zabudowa wsi kmiecej. Na przełomie XVI i XVII wieku Wronin należał do hrabiów von Oppersdorf. Od drugiej połowy XVIII w. funkcjonował tutaj młyn.

W miejscowości znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne, Prywatna Praktyka Lekarska, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, a także sklep ogólnospożywczy oraz boisko do piłki nożnej.