Połowa

Sołtys Waldemar Piegsa
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 49
Powierzchnia 95 ha

 

Połowa - jedna z młodszych wsi należących do gminy Polska Cerekiew, powstała w okresie późnofeudalnym w latach 1738-1845, jako kolonia robotniczo-chłopska. Pierwotna nazwa to Puhlau. Cechą charakterystyczną takich kolonii było równomierne rozplanowanie zagród, w pewnych odległościach od siebie, po jednej stronie drogi. Lukę między gospodarstwami wypełniały pola uprawne. Miejscowość powstałą na terenie gruntów wydzielonych z Zakrzowa.

Mieszkańcy wioski, z myślą o najmłodszych, utworzyli dla nich plac zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej, dzięki czemu umożliwili immiłe spędzanie wolnego czasu we wsi.