Polska Cerekiew

Sołtys Urszula Kochoń
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 1189
Powierzchnia 1125 ha

 

Polska Cerekiew wzmiankowana była po raz pierwszy według jednych źródeł w 1259 roku, a wg innych w 1337, kiedy to otrzymała prawa targowe, co dawało szanse na rozwój i otrzymanie praw miejskich. W 1337 jako Nova Ecclesia, od 1445 Noua polonicami ecclesia, od 1539 Polske Nowe Cerekwi, a od 1936 Polnish Neukrich, czy Gross Neukirch.
W XVII wieku wieś należała do rodziny Opersdoff, a wiek później przeszła w ręce hr. Von Gashin. Na początku XVI wieku Polska Cerekiew obejmowała dwie samodzielne gospodarczo wsie: Gniewów i Laszówka. Początkowo była to wieś rolnicza, w XVI-XVIII wieku, obok Koźla, Kotlarni i Borysławic stała się znanym osiedlem targowym, zamieszkanym również przez rzemieślników i kupców. W roku 1830 wieś, cztery lata po przejęciu wsi przez baronów von Seherr-Thoss, była druga co do wielkości, po Zakrzowie, wsią obecnej gminy Polska Cerekiew, i liczyła 423 mieszkańców. W trzydzieści lat później liczba ta podwoiła się. Od lat 80tych (1844 r.) XIX wieku miejscowość wchodzi w skład majątku rodziny von Matuschka, wywodzącej się z Biechowa k. Nysy. Najstarszą częścią Polskiej Cerekwi są Miłowice, które od 1936 roku funkcjonowały jako samodzielna miejscowość. Wybudowanie kolei, a w późniejszych latach cukrowni (1870 r.) i cegielni parowej (k. XIX w.) spowodowało powstanie osiedla robotniczego w Polskiej Cerekwi.

Dziś wieś Polska Cerekiew pełni w stosunku do mieszkańców gminy istotne funkcje usługowe i administracyjne. Oprócz budynku Urzędu Gminy, znajduje się tutaj Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Pocztowy, oddział Powiatowego Banku Spółdzielczego, oddział ARiMR, ośrodek zdrowia, placówka Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, jak również młyn oraz kilka sklepów zaopatrujących mieszkańców w niezbędne towary żywnościowe, gospodarcze oraz budowlane. W 1998 roku Polska Cerekiew przystąpiła do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim". Miejscowość jako jedyna w gminie posiada oczyszczalnię ścieków, za co w 2001 roku otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ruiny zabytkowego zamku późnorenesansowego z roku 1617 (przebudowanego w 1894 roku) wraz z parkiem krajobrazowym są cenną wizytówką dla gminy. W jego ruinach co roku odbywają się Koncerty Floriańskie podczas których wręczane są honorowe wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” za wybitny wkład pracy na rzecz społeczeństwa i gminy. Co jakiś czas wystawiane są tam również spektakle teatralne z prawdziwego zdarzenia. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 45 relacji Opole – Racibórz. Istnieje tam również boisko sportowe.