Mierzęcin

Sołtys Andrzej Zakrzowski
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 48
Powierzchnia 84 ha

 

Mierzęcin - jedna z młodszych wsi należących do gminy Polska Cerekiew, powstała w okresie późnofeudalnym w latach 1738-1845, jako kolonia robotniczo-chłopska. Pierwotna nazwa to Mierzenzin. Cechą charakterystyczną takich kolonii było równomierne rozplanowanie zagród, w pewnych odległościach od siebie, po jednej stronie drogi. Lukę między gospodarstwami wypełniały pola uprawne. Miejscowość poowstała na terenie gruntów wsi Wronin.

Mieszkańcy w wolnych chwilach mogą korzystać z świetlicy wiejskiej znajdującej się na początku wsi.