Łaniec

Sołtys Maria Wawrzynek
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 113
Powierzchnia 202 ha

 

Łaniec (Villa Lancze, Laniez, Lancze) wzmiankowany w 1783 roku. Typowa wieś o rozkładzie "ulicówki", dane historyczne wskazują, że zamieszkiwali ją tylko ludzie o niskim statusie społecznym i majątkowym, przede wszystkim zagrodnicy i chałupnicy. Miejscowości Łaniec wraz z Witosławicami i Ciężkowicami stanowiły dobra rycerskie właściciela pałacu w Ciężkowicach. Do dnia dzisiejszego pozostała niewielką osadą.

Jej mieszkańcy w wolnych chwilach mogąkorzystać z tamtejszej świetlicy wiejskiej.