Ligota Mała

Sołtys Adrian Siewior
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 146
Powierzchnia 326 ha

 

Ligota Mała zasiedlona była najprawdopodobniej bez przerw już w czasach neolitu aż do współczesnych, ale pierwsza notatka w źródłach pojawia się dopiero w 1435 roku. Miejscowość nazywała się wtedy Malgota, lokowana była jak prawie wszystkie miejscowości tego rejonu, na prawie niemieckim, o czym świadczą informacje z urbarza kozielskiego z 1532 roku. Późniejsze nazwy Mit Malgota - 1531 r. , Ellgoth, Parva Elgota. W 1622 rokui weszła w skład majątku hr. Fryderyka von Oppersdorf, ale już 20 lat później przeszła w ręce hr. von Gaschin, a w późniejszych latach szlachcica de Borinsky, Jana de Tluck (mniej więcej od 1743 r.). W drugiej połowie XVIII wieku wieś podzielona była na trzy części, a każda należała do innej rodziny: von Lichnowski, bon Rottenberg, von Sponar. W następnych latach miejscowość należała do rodziny von Garnier, a od 1819 do rodziny Schon. W 1814 roku wieś zamieszkiwało 164 ludzi. Miejscowość o czytelnym układzie genetycznym (ulicówka) i niewielkiej liczbie posesji. Od 1912 roku we wsi otwarto szkołę.

Miejscowość powstała w wyniku jednorazowego założenia, co do dziś zachowała i co sprawia, że jest to wieś malownicza. Mieszkańcy w wolnych chwilach mogą korzystać w niej z świetlicy wiejskiej, znajduje się tam również sklep, zaopatrujący mieszkańców w niezbędne towary żywnościowe. W 1998 roku wieś jako jedna z trzech miejscowości w gminie przystąpiła do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim". W ramach tego programu, z inicjatywy obecnego sołtysa, mieszkańcy urządzili w centrum wsi plac zabaw dla dzieci wraz boiskiem do siatkówki plażowej. Obok placu mieszkańcy utworzyli piękny skalniak wraz z ławkami, obsadzony drzewkami i krzewami ozdobnymi, który w chwili obecnej pełni wyśmienite miejsce wypoczynku dla tamtejszych mieszkańców.