Koza

Sołtys Damian Malcharek
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 56
Powierzchnia 165 ha

 

Koza, jedna z młodszych wsi należących do gminy Polska Cerekiew, powstała w okresie późnofeudalnym w latach 1738-1845, jako kolonia robotniczo-chłopska, wydzielona z gruntów wsi Wronin. Pierwotna nazwa to Heinrichsdorf. Cechą charakterystyczną takich kolonii było równomierne rozplanowanie zagród, w pewnych odległościach od siebie, po jednej stronie drogi. Lukę między gospodarstwami wypełniały pola uprawne.

Znajduje się tam kapliczka wybudowana pod koniec XIX wieku. Mieszkańcy w wolnych chwilach mogą korzystać tam z świetlicy wiejskiej znajdującej się w centrum wsi.