Jaborowice

Sołtys Agnieszka Mikołajczyk-Mierkiewicz
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 128
Powierzchnia 311 ha

 

Jaborowice, średniowieczna nazwa Jaworowice, zamieszkane były już w XIII wieku, ale pierwsze wzmianki pochodzą z 1303 roku. Zycie niewielkiej ilości mieszkańców wsi skupiało się wokół młyna wodnego, prawo do jego posiadania otrzymał najprawdopodobniej kolonizator niemiecki już w 1295 roku. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców prócz młyna był połów i hodowla ryb, także ogrodnictwo i hodowla trzody chlewnej. W późniejszym okresie młyn stawał się kilkakrotnie przedmiotem przetargów, w drugiej połowe XIV wieku należał do Ulmana von der Linow, na początku XVI stulecia był prawdopodobnie własnością Piotra Szatki z Koźla. Kolejna wzmianka o miejscowości, ówczesne Jaworowitz, pochodzi z 1532 roku, w XVIII wieku Jaborowitz. Na przestrzeni wieków rozwinęła się i przekształciła, najpewniej dzięki obecności młyna we wsi. W roku 1783 w Jaborowicach było 134 mieszkańców, a w 1814 liczba liczba ta wzrosła do 214 osób. Oprócz młyna działała tutaj także cegielnia, od roku 1887 otwarto szkołę, na pewno też na przełomie XIX i XX wieku działał zajazd. Wieś pod koniec XVI wieku należała do rodziny Oppersdorfów, potem Gaschinów, rodziny Stutowsky, a od 1884 do II wojny światowej do Von Reibnitzów.

We wsi znajduje się świetlica wiejska udostępniana jej mieszkańcom oraz kaplica, wybudowana w 1801 roku.