Grzędzin

Sołtys Barbara Bartoń
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 256
Powierzchnia 396 ha

 

Grzędzin, wspominany w źródłach w 1294 roku, jako Grzendzin, w następnych latach Grenzburg, sądząc po posiadaniu jednego z najstarszych w gmine Polska Cerekiew układu genetycznego wsi, może by znacznie starszy niż podają źródła, niestety jest zbyt mało danych aby to sprecyzować. Miejscowość do dzisiaj zachowała unikalny układ placowy. W połowie XVIII wieku działał we wsi młyn, a wiek później był tutaj zarówno młyn wodny, jak i wietrzny. Na początku XIX wieku miejscowość należała do rodziny von Wostrowsky, potem von Dittrich.

Miejscowość prezentuje unikalną formę przestrzenną, która do dziś zachowała układ placowy. Jest to unikalny, nie tylko na terenie gminy, ale także na terenie województwa opolskiego, układ wioski. We wsi znajduje się Kościół p.w. Piotra i Pawła, wybudowany w 1875 roku oraz kaplica zbudowana około 1880 roku. Znajduje się tam również filia Gminnej Biblioteki Publicznej, dom spotkań dla tamtejszych mieszkańców oraz sklep ogólnospożywczy.