Dzielawy

Sołtys Anna Weiner
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2023) 117
Powierzchnia 264 ha

 

Dzielawy (Dzielów), pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1340 roku, ale jest niewiele danych na jej temat. Była to wieś kmieca o układzie "ulicówki", która przez lata swego istnienia rozwinęła się znacznie, na pewno w XVIII i XIX wieku stał tutaj młyn. Wieś uległa znacznym przekształceniom, do czego przyczyniła się m.in. kolej, która spowodowała, że istniejąca do dzisiaj zabudowa zagrodowa została wyraźnie zniekształcona. Duża część budynków mieszkalnych objęta jest ochroną konserwatorską. Na terenie gruntów wsi odkryto wczesnośredniowieczne i średniowieczne grodzisko, niestety leży ono pod linią kolejową.

Znajduje się tam sklep ogólnospożywczy oraz placówka firmy „Solidaris”, zaopatrująca mieszkańców z pobliskich okolicy olej napędowy oraz towary gospodarcze.