Ciężkowice

Sołtys Małgorzata Sobota

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2020)

351
Powierzchnia 854 ha

 

Ciężkowice po raz pierwszy wzmiankowano w 1402 roku jako Czenschkowicz, Czeszkowice, w 1441 Cienskowitz, w 1461 zniekształcona nazwa Tiesskowitz, ale już w 1488 roku ponownie Czeszkowice. Pierwszy powstał folwark, który z biegiem lat "obrósł" w zabudowę chłopska. W połowie XV wieku wies była własnoscia prywatna, zagospodarowana przez ród rycerski von Wrochen, natomiast od 1469 roku znalazła się w rękach Ruperta Kotchicky. Na przełomie XVI i XVII wieku wies razem z Witosławicami należała do rodziny Szeliha von Rzuchow, a kolejnymi jej włascicielami byli: Bogusław von Blacha, hrabiowie Gaschin, zas od 1736 roku baronowie con Kalkreuth. Po nich kolejno znajdowała się w posiadaniu rodzin: von Sack, von Ostrowsky, Breither z Brzegu, von Wallhofen oraz von Dittrich. Ozdoba wsi był i pozostaje wybudowany nad potokiem Wrońska Woda uroczy pałacyk barokowy. Osiemnastowieczny dom mieszkalny został zapewne wzniesiony, względnie przebudowany, przez rodzinę von Kalkreuth. Znajdował się tam też rozległy park zamkowy, a w pobliżu pracował młyn wodny. Od 1912 roku we wsi znajdowała się szkoła.

Na terenie wsi działa Gospodarstwo Rolne oraz Zakład Produkcyjny „Cukrownia Cerekiew”, wchodzący w skład grupy Südzucker Polska, tworzący wiele miejsc pracy, zarówno stałych jak i sezonowych. W latach 2005-2006 na jej terenie wybudowano ogromny silos o pojemności 40 000 ton, pakownię i terminal wysyłkowy cukru.