Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo i przemysł

Brak opisu obrazka
Gmina Polska Cerekiew jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 5173 ha co stanowi 85% ogólnej powierzchni. Przeważają gleby klasy II, IIIa i IIIb. Dominują uprawy pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków. W rolnictwie pracuje około 60% czynnych zawodowo mieszkańców. W gminie jest ok. 587 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wroninie, Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. w Ciężkowicach, Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe "Romarol" s.c. w Steblowie. Grunty na terenie gminy posiada również Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Pozostałe użytki rolne są własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Modzurów i Ponięcice.
Brak opisu obrazka
Ze względu na rolniczy charakter gminy firmy działające na jej terenie są związane z rolnictwem lub usługami w tym zakresie. Największym zakładem Przemysłowym jest Cukrownia "Cerekiew" S.A. w Ciężkowicach, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa "Chempest", zajmujące się sprzedażą środków ochrony roślin i skupem zboża oraz firma Młyn - Pol, która prowadzi: młyn, piekarnię, sklep z artykułami spożywczymi, skup zboża, skup złomu, sprzedaż materiałów budowlanych i opału.
Brak opisu obrazka
Od 2002 roku w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek (tel. 77/4802715) działa Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługujący rolników z całego powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.
Brak opisu obrazka
Ponadto na terenie gminy działalność prowadzi 81 podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. stolarką, dekarstwem, blacharstwem, mechaniką pojazdową, piekarnictwem, budownictwem i transportem. W gminie są zarejestrowane 34 placówki handlowe branży przemysłowej, spożywczej, spożywczo-przemysłowej lub mięsnej.