Herb Gminy

1.gif
Herb gminy swoje historyczne pochodzenie ma z odcisku dziewiętnastowiecznej pieczęci z 1884 r., jak też pieczęci z 1924 roku, z napisem na obwodzie KREIS COSEL - GEMEINDE GROSS NEUKIRCH i pokazaną postacią rycerza ze sztandarem. Rycerz zalewa skopkiem wody płonący budynek (jest to postać św. Floriana). I rzeźby z drugiej połowy XVIII w., znajdującej się kiedyś przed zamkiem, a dziś widniejącej na cokole przy bramie na drodze do kościoła parafialnego. Rzeźba również przedstawia św. Floriana, Który otoczony był kultem na tym terenie.

 

Tak więc nawiązując do tradycji historycznych rad parafialnych, jak i funkcjonujących rzeźbiarskich przedstawień patronujących oraz XIX-wiecznych i XX-wiecznych pieczęci, herbem gminy Polska Cerekiew jest owalna, pionowa tarcza herbowa w dekoracyjnym kartuszu w stylu późnego manieryzmu śląskiego z napisem u góry pod gzymsem kartusza "NOUA ECCLESIA", a dołem pod tarczą w kartuszu "Polska Cerekiew". Tarcza herbowa będąca krojem owalną, pionową tarczą renesansową i manierystyczną jest w kolorze złotym (metal heraldyczny). Złoto w XII-wiecznej tradycji Śląska było najczęstszym kolorem tła.


W tarczy, prawidłowo, heraldycznie zwrócona postać / w prawo od strony trzymającego tarczę/ rycerza w stroju oficera rzymskiego / w hełmie i zbroi/ owiniętego, spowitego w ciemnobłękitny płaszcz. Rycerz w lewej ręce trzyma chorągiew na długim drzewcu, zakończonym grotem. Od drzewca górą rozwija się szkarłatny sztandar / chorągiew bez oznaczeń/, wiążąc się dołem z płomieniami buchającymi poniżej stóp rycerza - z palącej się sylwety zamku Polskiej Cerekwi. W prawej ręce trzyma skopek z drewna, z którego wylewa się woda na buchające płomienie. Odsłonięte części ciała rycerza są w kolorze cielistym /karnacja ciała/. Z elementów barwnych wyodrębniają się pióra pióropusza na hełmie rzymskim oraz szkarłatny pas biegnący skosem przez pancerz rycerza. Jest to przedstawienie św. Floriana, rycerza i męczennika, którego to kult rozprzestrzenia się w średniowiecznej Europie i który znalazł się w herbie Austrii. W Polsce i na Śląsku jest od czasu sprowadzenia relikwi w 1184 r. do Krakowa /skąd część relikwi była przed ponad dwudziestu laty przekazywana właśnie do Austrii.2.jpeg