Położenie

Gmina Polska Cerekiew położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w dolinie małego dopływu Odry - Wrońska Woda, w regionie Niziny Śląskiej, na przejściu dwóch subregionów: od zachodu Płaskowyżu Głubczyckiego i od wschodu Niecki Kozielskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 60 km2. Obejmuje swym zasięgiem 13 sołectw. Gminę zamieszkuje ogółem 3716 osób (stan na 31.12.2023).

Gmina Polska Cerekiew położona jest w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 45 relacji Zgorzelec-Opole-Pszczyna, około 40 km od zjazdu z autostrady A4, dlatego dojazd z miast Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski jest bardzo dogodny, a jej lokalizacja w obszarze południowo-zachodniej Polski stwarza doskonałą możliwość bezpośrednich kontaktów z krajami sąsiednimi Niemiec, Czech i Słowacji.