Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - wyłożenie do publicznego wglądu

Informujemy o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.

 

Do pobrania:

PDFOgłoszenie (645,27KB)

DOCXZintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (6,27MB)

DOCXPrognoza oddziaływania na środowisko (2,19MB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag (68,34KB)