Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

OSTATNIA SZANSA DO 15 CZERWCA
Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 

Szanowni Państwo,
przedstawiamy projekt Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielski. Projektem planu objęte są gminy: Bierawa, Cisek, Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN – to dokument o znaczeniu strategicznym, którego realizacja przyczyni się m.in. do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze wszystkich instalacji jak i transportu, zwiększenia efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawy ładu przestrzennego, a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

ZPGN – to również szansa na pozyskanie w najbliższych latach środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych przez podmioty publiczne i prywatne, które zgłosiły chęć uczestniczenia w tym Planie i przedstawiły propozycje swoich działań.

Jeżeli więc zgłosiliście już Państwo propozycje planowanych inwestycji – sprawdźcie czy zostały zawarte w projekcie dokumentu. Jeżeli chcecie przystąpić do Planu – czekamy na Państwa formularze zgłoszeń tylko do 15 czerwca.

Wszystkie uwagi do Projektu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy wysyłać bezpośrednio na adres wykonawcy tj.: . O szczegóły możecie Państwo pytać również lokalnych koordynatorów projektu, pod numerami telefonów:

tabela.jpeg

Do pobrania:

RARZintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej część 1 (5,00MB)

RARZintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej część 2 (5,00MB)

RARZintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej część 3 (59,92KB)

XLSXZintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta (54,94KB)

XLSXZintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta (45,31KB)