Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Polska Cerekiew 13.03.2015 r.

GKM.7150.3.2015

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia 4 z przeznaczeniem na aptekę.
 

Stan techniczny lokalu – dobry

Powierzchnia w.w lokalu wynosi – 81m2


Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na aptekę, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/60/2014 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 5,85 zł/m2 miesięcznie.


Postąpienie wynosi 10 % ceny wywoławczej.


Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz.12:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00.

Informacje na temat przetargu udziela Adrian Kasper – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, tel. 77 487 52 23.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin