Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Polska Cerekiew, 24.02.2015 r.

GKM.7150.1.2015

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 7 z przeznaczeniem na magazyn, pomieszczenie gospodarcze.

Stan techniczny lokalu – dobry

Powierzchnia w.w lokalu wynosi – 69m2


Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na magazyn, pomieszczenie gospodarcze zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/60/2014 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 2,66 zł/m2 miesięcznie.


Postąpienie wynosi 10 % ceny wywoławczej.


Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. o godz.12:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00-15:00.

Informacje na temat przetargu udziela Adrian Kasper – kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, tel. 77 487 52 23.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin