Wyszukaj w serwisie

Badanie Spójności Społecznej

gus_badanie.jpegW dniach od 2 lutego do 20 kwietnia 2015 r. na terenie całego kraju prowadzone jest Badanie Spójności Społecznej. W związku z powyższym również do mieszkańców województwa opolskiego zawita jeden z naszych ankieterów – pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu, w celu przeprowadzenia wywiadu. Jeżeli tak się stanie, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy pamiętać, że ankieterzy Urzędu posiadają legitymację i upoważnienie wydane przez Dyrektora Urzędu.

Istnieje również możliwość weryfikacji tożsamości ankietera u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Pani Jadwigi Hołdy pod numerami telefonów: 77 423 10 01 wew. 201 oraz 510 993 216.

Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi uzyskane w trakcie badania będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).
Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą na dokonanie wszechstronnej oceny poziomu życia Polaków. Jakość uzyskanych danych zależy zarówno od Państwa udziału w badaniu, jak również od rzetelności udzielanych odpowiedzi. Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych i służą do podejmowania decyzji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.