Wyszukaj w serwisie

Dotacja na usuwanie azbestu

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych w tym 50% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 35 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu , 15 % z budżetu gminy.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu naszej gminy prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi do dnia 28 lutego 2015 r. Informacja w pok. nr 21 lub pod nr tel. 77 480 14 66.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Do pobrania:

DOCZałącznik nr 1 - wniosek (32,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - zgłoszenie robót (33,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie (29,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie o pomocy de minimis (38,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (30,50KB)